Dietètica, Dra. Geno Montserrat

La filosofia de treball de la Clínica Marta Jiménez, entén l’atenció a les persones de manera multidisiciplinar, per tal d’assegurar-nos la més ràpida i eficaç recuperació del pacient. Els nostres col·laboradors ens ajuden a oferir una reeducació que tingui en compte al màxim la totalitat de cada pacient, i en aquest sentit, la Dra. Genoveva…