Coherència cardíaca – coherència psicofisiològica

Les Tècniques de Coherència van ser dissenyades per l’Institut HeartMath per aconseguir d’una manera molt eficient portar al cor a un estat de coherència: l’estat de coherència del cor o coherència cardíaca implica que les diferents ones que aquest genera (d’alta, baixa i molt baixa freqüència) estan sincronitzades i harmonitzades (Coherència Global). I a més, la representació gràfica de la Variabilitat de la Freqüència Cardíaca (valor que s’extreu a partir d’una anàlisi de la freqüència cardíaca pulsació a pulsació) o índex HRV (o VFC en espanyol) és una ona que segueix un patró repetitiu, ordenat i predictible (Acte-Coherència o Coherència en el temps) d’unes determinades amplitud, freqüència i forma.

Quan el sistema cardíac està en coherència genera un efecte de sincronització i harmonització en altres sistemes que interaccionen amb ell (sistema arterial, endocrí, nerviós, etc.) duent a aquests a un estat més coherent (Coherència Creuada). Quan els principals sistemes de l’organisme estan en un estat coherència, harmonitzats i sincronitzats amb els altres, parlem de Coherència Psico-Fisiològica. Aquest estat de Coherència Psico-Fisiològica, conseqüència de la Coherència del Cor, al seu torn generada per les Tècniques de Coherència, representa la via a través de la qual aquest sistema de desenvolupament de la Resiliència i la Intel·ligència del Cor dissenyat per l’Institut HeartMath , conegut com Tècniques de Coherència Cardíaca o Resilience Advantage, produeix tantes millores en tan diferents àmbits de la persona (salut, família, relacions socials, rendiment laboral, etc.).

En el camp de la Salut Pelviperineal i la salut en general, la majoria dels trastorns impliquen una necessària regulació del sistema nerviós autònom perquè les funcions viscerals i l’organisme en general estigui equilibrat i les seves funcions puguin ser harmonioses. Així mateix, el nivell d’estrés al que sovint estem sotmesos, sovint impedeixen la millora o resolució completa de la disfunció o la remissió del dolor. Les tècniques de Coherència Cardíaca són una eina senzilla d’utilitzar per les persones, i s’aplica utilitzant aparells de Biofeedback i el suport del terapeuta format per aprendre tècniques senzilles d’aplicar que ens permetran progressivament regular el nostre sistema nerviós i així recolzar el procés de recuperació.

Més info: institutodecoherencia.com, heartmath.org