Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Marta Jiménez Xiberta

DNI: 40.323.689-C

Contacte consulta@clinicamartajimenez.com

Telf: 615 174 542

C/ Juli Garreta, num. 1, 1º C, 17002, Girona

DPD Marta Jiménez Xiberta – consulta@clinicamartajimenez.com
Finalitats · Donar resposta a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació rebudes.

· Subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta.

· Packs i regals de salut pelviperineal.

· Inscripció a les classes, programes, tallers i activitats.

Legitimació · Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

· Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi per formulari de contacte obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per a la subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per als packs i regals de salut pelviperineal obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

Conservació · Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació la conservació es mantindrà durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

· Per a la subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta les dades es conservaran fins que l’usuari decideixi donar-se de baixa.

· Per als packs i regals de salut pelviperineal les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

· Per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

Procedència Totes les dades les obtenim del propi interessat o el seu representant legal. En el cas de packs i regals de salut pelviperineal les dades de caràcter personal les obtenim de la persona que realitza el regal.
Destinataris No cedim dades a tercers.
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa a continuació).

 

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

 El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que Marta Jiménez Xiberta (en endavant “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez”) és la titular de la web clinicamartajimenez.com, amb DNI: 40.323.689-C i domicili a C/ Juli Garreta, num. 1, 1º C, 17002, Girona. Pot contactar per correu electrònic a consulta@clinicamartajimenez.com.

 Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

 A “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” tractem la informació que ens facilita per:

 • Donar resposta a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació rebudes.
 • Subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta.
 • Packs i regals de salut pelviperineal.
 • Inscripció a les classes, programes, tallers i activitats.

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics i formularis es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 • Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.
 • Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi per formulari de contacte obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).
 • Per a la subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).
 • Per als packs i regals de salut pelviperineal obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).
 • Per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

 Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Excepte que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

 • Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació la conservació es mantindrà durant el període d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.
 • Per a la subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta les dades es conservaran fins que l’usuari decideixi donar-se de baixa.
 • Per als packs i regals de salut pelviperineal les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.
 • Per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

 Visitar la web de “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

Totes les dades les obtenim del propi interessat o el seu representant legal. En el cas de packs i regals de salut pelviperineal les dades de caràcter personal les obtenim de la persona que realitza el regal.

Al formulari de contacte es sol·licitaran les següents dades: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon (opcional).

Al formulari de subscripció a la newsletter es sol·licitaran les següents dades: nom, cognoms i correu electrònic.

Al formulari de regala salut es sol·licitaran les següents dades: adreça de correu electrònic, nom, cognoms, tipus de regal, nom de la persona a qui es fa el regal, nom de la persona que fa el regal i telèfon de contacte per formalitzar el regal i pagament.

Al formulari per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats es sol·licitaran les següents dades: correu electrònic, nom, cognoms, telèfon de contacte, classe a la que es vol inscriure, modalitat de pagament classes presencials i modalitat de pagament classes online.

“Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

“Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

 Aquestes dades seran tractades per “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez”, no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

 La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)
 • Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

Marta Jiménez Xiberta

DNI: 40.323.689-C

C/ Juli Garreta, num. 1, 1º C, 17002, Girona

consulta@clinicamartajimenez.com

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

E-mail: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

 Consentiment i acceptació

 L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.