Teràpies complementàries per a la salut

A la nostra Clínica treballem amb algunes Teràpies complementàries que ens ajuden a recolzar el procés de recuperació de la persona, des d’una visió global i no invasiva, i que apliquem com a recursos en moltes de les disfuncions o processos de malaltia de les persones que atenem.
Estem especialitzats en:

TERÀPIA DE LES ZONES REFLEXES DELS PEUS (TZRP) MÈTODE HANNE MARQUARDT

La TZR és un mètode de tractament que, a partir d’antics coneixements populars, s’ha anat desenvolupant al llarg dels anys, fins a esdevenir avui en dia una teràpia específica i exactament detallada. A principis del s. XIX, el metge nordamericà William Fitzgerald (1872-1942) va sistematitzar tot aquest coneixement. Durant anys, Fitzgerald va comprovar i sistematitzar els punts dels peus i llurs equivalències, tot ensenyant aquest mètode de tractament a metges, terapeutes, dentistes, quiropràctics i ginecòlegs.

Encara que en la teràpia de les zones reflexes dels peus (TZR) els peus són l’àrea d’intervenció, no consisteix en un simple ‘massatge de peus’, perquè, a més a més de produir una intensa irrigació local, posseeix la capacitat de generar un estímul curatiu a fi de millorar totes les funcions d’òrgans i teixits del pacient.

El fonament de la TZR rau en la consideració que les diferents parts del cos humà posseeixen la seva corresponent zona reflexa als peus. Aquestes zones reflecteixen fidelment l’estat de salut en què es troba l’organisme d’una persona en un moment determinat. El terapeuta incideix amb les seves mans en aquestes zones mitjançant tècniques específiques de pressió. La finalitat de la TZR és ordenar i harmonitzar aquells punts en què l’energia vital està alterada.

L’alemanya Hanne Marquardt, reconeguda professional internacional de la TZR, tingué el seu primer contacte amb la tècnica el 1958, a través de Eunice Ingham, deixeble directa del Dr Fitzgerald, i, després de molts d’anys aplicant-la, a partir de 1967 va començar a impartir cursos adreçats exclusivament a metges i professionals sanitaris. A la nostra Clínica, fem servir el mètode forjat per Hanne Marquardt, amb qui hem tingut el privilegi de fer cursos de formació superiors, després d’haver fet la formació de base amb la Dra. Montserrat Noguera Fusellas, que és qui va introduir i organitzar la formació professional al nostre país d’aquest mètode.

La TZR està especialment indicada en pacients amb sobrecàrregues i dolor muscular (trastorns posturals, síndrome cervical i lumbar, contraccions musculars, limitació a la mobilitat articular), trastorns digestius, dismenorrea i altres trastorns funcionals del cicle menstrual, refredats o sinusitis, sobrecàrregues limfàtiques, mals de cap, insomni, estrès, angoixa, asma, malalties neurològiques, en dones embarassades, etc.

TERÀPIA FLORAL DE DR. BACH

La Teràpia Floral del Dr. Bach és un sistema de tractament natural, compost per 38 essències florals. Constitueix una teràpia energètica (vibracional), holística, que ajuda a restablir la salut, tot contribuint a harmonitzar les disfuncions als camps físic, emocional, mental i espiritual de tots els éssers vius, siguin aquests humans, animals o vegetals.

La teràpia del Dr. Bach s’aplica des de fa més de 70 anys. Existeix molta experiència en el seu ús a gairebé tots els països del món. Centenars de llibres i publicacions en diversos idiomes en donen bona fe. L’any 1983 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va publicar un estudi dirigit a les administracions sanitàries dels seus estats membres, en el qual es menciona explícitament la Teràpia del Dr. Bach. (Medecine Traditionelle et Couverture des soins de Santé OMS. Genève 1983, pg. 162).

En no tractar-se de medicaments, les flors poden ser preses per tothom, fins i tot nadons, dones embarassades, ancians, etc. No tenen efectes adversos o secundaris i no hi ha possibilitat de sobre- dosificació. Són totalment compatibles amb qualsevol tractament o teràpia, tant complementària com de medicina convencional. En cap cas la Teràpia Floral del Dr. Bach substitueix la tasca del metge o d’altres professionals de la salut.

A la nostra Clinica, Marta Jiménez està formada en Teràpia Floral del Dr. Bach i és sòcia num.1281 de SEDIBAC associació sense ànim de lucre creada el 1993 amb l’objectiu fonamental de difondre i estudiar la Teràpia Floral que creà el Dr. Edward Bach (1886-1936) per al benefici de la humanitat, entre 1928 i 1935.

Més informació: www.sedibac.org