Mutilació genital femenina

La mutilació o ablació genital femenina és un procediment que es realitza a una dona o una nena per tal d’alterar o lesionar els seus òrgans genitals sense que hi hagi raons mèdiques que ho justifiquin. Gairebé sempre implica l’extirpació parcial o total dels genitals externs i constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i les dones.

La mutilació genital femenina té conseqüències físiques i psicològiques a curt i a llarg termini. Les complicacions mèdiques van des de dolor intens fins a hemorràgies perllongades, febre i infeccions (tètanus, hepatitis, VIH..), lesions de vies urinàries, infertilitat o complicacions greus per parir o en el postpart, o fins i tot, la mort. Els efectes psicològics són profunds, i afecten a llarg termini fins a la vida adulta.

A la nostra Clínica donem suport a nenes i dones que pateixen, i han patit, aquesta violència en els seus cossos i ens hem format per tractar les conseqüències físiques i funcionals de la MGF, així com la possibilitat de treballar amb els nadons i les famílies en aquest trauma des de l’inici.

Col·laborem professionalment i, sense ànim de lucre, amb l’Associació Jokkere Endam : una organització amb seu a Banyoles, encapçalada per la pediatra Dra. Imma Saus, que treballa des de fa molts anys per a la protecció dels drets de les dones migrants. Fundada el 2007, els seus projectes se centren en la prevenció de violències contra les nenes / dones com el matrimoni forçat i les MGF.

Durant aquest any us donarem a conèixer les diferents accions i activitats que, juntament amb altres professionals com la fisioterapeuta especialista Sara Giol, anirem fent per donar suport en l’erradicació d’aquesta pràctica i oferir assistència a les dones i les nenes que hi han estat sotmeses.