INDIBA (Diatèrmia profunda)

TECNOLOGIA AVANÇADA PER A LES DISFUNCIONS DEL SÒL PELVIÀ

La Teràpia Cel·lular Activa, o diatèrmia profunda, és una eina terapèutica d’alta eficàcia i amb un ampli ventall d’aplicacions.

A través d’uns capçals aplicats directament a la pell de la persona, la diatèrmia actua restaurant la permeabilitat i el potencial de la membrana de la cèl·lula, promou i obté un eficaç efecte de regeneració dels teixits actuant sobre la generació de col·lagen, activant la microcirculació i augmentant el metabolisme cel·lular i l’oxigenació dels teixits.

La sensació de la persona és d’una escalfor agradable, més o menys intensa en funció de l’objectiu terapèutic buscat, i nota els efectes des de la primera sessió.

EFECTES BIOLÒGICS PRINCIPALS:

  • BIO-ESTIMULACIÓ: augmenta els intercanvis intra i extracel·lulars i el metabolisme cel.lular, promovent la regeneració tissular.
  • AUGMENT DE LA MICROCIRCULACIÓ: la vasodilatació nodreix i oxigena els teixits, estimula la proliferació i l’activitat metabòlica dels fibroblasts (generadors de col·lagen) i aporta els elements necessaris per a la regeneració tissular.
  • HIPERACTIVACIÓ TISSULAR: La hipertèrmia indueix un increment important del metabolisme cel·lular, iniciant al teixit un procés de reestructuració per combatre la fibrosi fins i tot en els casos crònics.
    El resultat és la regeneració dels teixits promoguda per la freqüència a 448 kHz.