Coloproctologia

L’esfera anorectal pot donar disfuncions que afectin molt seriosament, tant a homes com a dones, condicionant completament la seva qualitat de vida.

Algunes de les patologies que es tracten des de la fisioteràpia coloproctològica són:

 • Restrenyiment
 • Incontinència anal (a gasos o de la femta)
 • Urgència defecatòria
 • Problemes del Trànsit còlic
 • Dolor Anal
 • Fissures Anals
 • Hemorroides
 • Fístules Anals
 • Cicatrius anals per cirurgia coloproctològica o seqüela d’un part
 • Prolapse anal
 • Rectocel
 • Seqüeles funcionals de malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn,
  colon irritable, colitis ulcerosa…), etc

En el cas del càncer Colorectal, una de les afectacions oncològiques més freqüents, és necessari el seguiment del fisioterapeuta per a acompanyar totes les alteracions funcionals que suposa des del primer dia (teràpia manual abdominovisceral després de la cirurgia, tractament de les cicatrius, manteniment i recuperació de la funció de l’esfínter anal, adaptació pre i post ostomització, biofeedback, etc.).

Cuidar els nostres intestins ens permetrà prevenir i mantenir en bona salut la funció anorectal: reeducar els bons hàbits defecatoris, la bona gestió de les pressions abdominals, la nutrició correcta, una bona qualitat de la nostra microbiota intestinal, l’activitat física adequada i mantenir o reeducar el control esfinterià.

Cal un professional especialitzat en Reeducació Coloproctològica per reeducar les disfuncions d’aquesta zona, ben diferent de la reeducació de la incontinència urinària. En aquesta reeducació s’utilitzen tècniques molt específiques com el biofeedback anorectal, la reeducació amb sondes de baló rectal, l’electroestimulació anal o peneana, la radiofreqüència (INDIBA) i altres tècniques ja més globals que utilitzem també en qualsevol disfunció pelviperineal, com la reeducació abdominal, postural, respiratòria i diafragmàtica, reeducació propioceptiva, etc.