Reeducació Postural Global

La Reeducació Postural Global (RPG) és un innovador mètode de fisioteràpia desenvolupat pel fisioterapeuta francès Philippe Souchard, i introduït a Espanya fa més de 30 anys.

Philippe E. Souchard, fisioterapeuta creador de la Reeducació Postural Global, ha publicat 17 llibres en francès traduïts a múltiples idiomes. Ensenya el seu mètode en més de 15 països, entre ells, França, Espanya, Itàlia, Bèlgica, Portugal, Canadà, Brasil, Argentina … etc. i en l’actualitat són més de 25.000 els fisioterapeutes de tot el món formats en aquest mètode.

La RPG, és un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu, que pot ser aplicat en qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona. Es fonamenta en l’anàlisi minuciós, l’estudi i la observació de l’anatomia, la fisiologia i la manera en què emmalalteix l’ésser humà. La RPG parteix de la individualitat de cada persona per dissenyar un tractament global que, a partir dels símptomes que presenta, busqui i resolgui les causes que els han provocat.
Amb el pas del temps i el tipus de vida que en moltes ocasions portem, anem acumulant tensions, perdent elasticitat i ens anem deformant i encongint. Tot això s’agreuja en cas d’existir algun factor afegit: accident, malaltia, etc.
La RPG destaca per la lògica dels principis en què es basa i per la seva eficàcia en els resultats. Amb el tractament de RPG el pacient participa en la seva pròpia recuperació, guiat en tot moment pel terapeuta. La cura de les articulacions, l’atenció constant a la respiració i el treball respectuós de la musculatura, fan de la RPG un meravellós mètode de fisioteràpia.

¿Com és un tractament RPG?
El tractament de RPG consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis d’estirament global que van evolucionant des d’una posició inicial gairebé sense tensió cap a una posició final de progressiu estirament. Aquesta posició final dependrà de cada persona.
A aquests exercicis progressius els anomenem postures i són realitzades pel pacient de forma activa, guiat i corregit en tot moment pel terapeuta. Algunes d’aquestes postures de treball es realitzen sobre la llitera, estirat o assegut, i altres es realitzen dempeus.
Durant el tractament de RPG el fisioterapeuta utilitza com a única eina la teràpia manual, elongant els teixits, reduint les tensions, tenint cura de les articulacions, eliminant les molèsties i modelant el cos del pacient, que, guiat en tot moment pel terapeuta especialitzat, participa activament en la realització dels exercicis d’estirament a través de la respiració, la realització de suaus contraccions musculars i el manteniment de les correccions.
En cap moment es realitzen gestos bruscos, passius o inesperats pel pacient. El diàleg entre pacient i terapeuta és constant al llarg de tot el tractament.
El tractament es realitza en sessió individual, amb una durada aproximada d’una hora, una sessió per setmana (2 sessions setmanals en casos aguts), observant millora ja des de les primeres sessions.
El tractament es programarà en funció de les necessitats de cada persona i dels resultats obtinguts.
Els objectius a aconseguir són: alleujar el dolor o els símptomes de forma duradora, evitar les compensacions i corregir les deformitats.