El massatge per a les cames pesades, restrenyiment, varius, embaràs…

El Drenatge Limfàtic Manual (DLM), és una tècnica especial de massatge manual, molt diferent del massatge clàssic convencional, de maniobres molt específiques basades en l’anatomia i fisiologia del sistema limfàtic. Descoberta i desenvolupada pel Dr. Emil Vodder (1896-1986), consisteix en l’activació manual del drenatge o evacuació del líquid intersticial i de la limfa del sistema limfàtic vascular.

El DLM és un massatge molt agradable de rebre, calmant i relaxant caracteritzat per manipulacions lentes, rítmiques i suaus, amb maniobres de pressió i descompressió intermitents, respectant sempre el trajecte de la circulació limfàtica i els grups ganglionars, i adaptades a obtenir les màximes possibilitats de reabsorció venosa i un bon intercanvi de líquids entre els teixits.

El DLM és un massatge molt agradable de rebre, calmant i relaxant.

Al final d’un Drenatge Limfàtic ben aplicat, notaràs que de seguida, o durant les següents 24h, fas més pipí, evacuant amb la orina els líquids que estaven retinguts i estancats. També, per l’efecte sedant de les seves maniobres, pots notar-te més relaxat, dormir millor, i pot tenir un efecte temporal hipotensor (disminució de la pressió arterial) per la qual cosa és important no fer aquets drenatge en dejú.

Les diverses maniobres i manipulacions del Drenatge Limfàtic Manual, tot i que a primera vista podrien semblar suaus carícies sobre la pell, l’empenyen tangencialment fins al límit de la seva elasticitat, sense friccionar-la ni lliscar sobre ella, i mai haurien de provocar escalfor a la zona com en el massatge clàssic. És per aquest motiu que durant el DLM no s’utilitza oli ni cremes sobre la pell, perquè impedirien l’estirament de la pell per provocar el buidament dels ganglis i la mobilització dels líquids estancats. Al finalitzar el massatge es poden aplicar cremes o productes específics segons cada cas: amb efectes circulatoris i drenants, anticel·lulítics, antiinflamatoris…

Quina funció té el Sistema Limfàtic?

El sistema Limfàtic segueix el recorregut de les venes, i de fet la seva funció és ajudar-les, reabsorbint i conduint cap a la circulació l’excés de líquid evacuant-lo finalment al torrent venós. Quan la circulació de líquid es desequilibra, el líquid s’estanca o es produeix acumulació de líquid en els teixits, que es coneix amb el nom d’edema. A través de tota una xarxa de pre-col·lectors i col·lectors limfàtics, els vasos limfàtics es dirigeixen als ganglis limfàtics (“linfocentres”). Cada grup ganglionar rep la limfa d’una regió corporal determinada. Aquesta complexa estructura permet la depuració de la limfa i l’existència de respostes immunitàries. És sobre aquestes xarxes superficials sobre les quals actuarà el Drenatge Limfàtic principalment, complint aquí un paper terapèutic decisiu, ja que augmenta la capacitat de transport i d’evacuació del líquid dels teixits afectats a través de la via limfàtica, i de manera indirecta afavoreix també la resposta immunitària.

Com podem afavorir l’acció del DLM?

Per reforçar l’efectivitat terapèutica de l’DLM, són necessàries una sèrie de mesures fisioterapèutiques complementàries:

   • Exercici físic adequat, Gimnàstica Circulatòria específica antiestàsi i antiedema
   • Mesures de Compressió i Contenció Elàstica: mitges circulatòries, Kinesiotape antiedema, embenatges circulatoris…
   • Hidratació, higiene i cura escrupolosa de la pell
   • Indiba Activ Therapy per millorar el Drenatge circulatori i dels teixits
   • Exercicis Respiratoris Profunds Abdomino-Diafragmàtics i Claviculars.
   • Repòs en posició de drenatge venós (elevació de les cames)
   • Nutrició i suplementació natural per afavorir la circulació.
   • Aplicació de cremes i gels específics amb efecte drenant i circulatori.
   • Equip multidisciplinari per tractar la causa de la insuficiència venolimfàtica.

Contraindicacions de l’DLM

Com tota tècnica fisioterapèutica, el DLM té algunes contraindicacions que s’han de tenir sempre en consideració. No aplicarem DLM en casos d’edemes produïts per:
– Infeccions agudes (limfangitis, erisipela, etc.) pel perill de propagar la infecció.
– Flebitis i trombosi venoses profundes en fase aguda: perill d’augmentar la inflamació, risc d’embolisme.
– Insuficiència cardíaca (risc d’edema pulmonar per provocar major sobrecàrrega cardíaca)
– Una pèrdua important de proteïnes (edemes per causa renal, hepàtica)

Així doncs, el DLM constitueix un preciosa eina terapèutica per millorar, prevenir i mantenir el bon estat de la salut circulatòria, i atenuar el deteriorament progressiu del sistema venós amb totes les alteracions que això comporta (cames pesades i inflades, varius i aranyes vasculars, dolor, deteriorament de la pell, retenció de líquid i cel·lulitis…) que no només afectaran la persona des del punt de vista estètic sinó que poden arribar a condicionar seriosament la seva capacitat funcional.